Sanace

Provádíme měření vlhkosti 

ZJIŠŤOVANÍ VLHKOSTI A ZASOLENÍ U STAVEB

Před každým návrhem a realizací se provádí průzkum stavby.

Průzkum zahrnuje vyhodnocení materiálového složení objektu a hodnotných architektonických částí i historických omítek. Nedílnou součástí je tzv. měření vlhkosti a salinity. Ze získaných hodnot dokážeme navrhnout materiály s co nejdelší životností pro dané podmínky a to i s ohledem na tradiční technologie a materiály.

Vlhkostní průzkumy provádíme i jako samostatnou činnost bez nutnosti realizace stavby.

Naše technologická řešení 

TRADICE A MODERNÍ PŘÍSTUP

Z výsledků důkladného průzkumu stavby vyhotovíme návrh technologie a materiálového složení. Technologie se vždy přizpůsobuje daným podmínkám a objektu samotnému. Upřednostňujeme tradiční metody, jako jsou větrací kanály atd. Pokud však potřebuje objekt jasný zásah přikláníme se k tlakovým injektážím, které upřednostňujeme před metodami podřezávání.

Technologie je vždy navržena s co nejmenším dopadem na historickou hodnotu objektu a statiku stavby.

Zajišťujeme – kvalitní práci

ZÁKLADNÍM POSLÁNÍM JE ZACHOVAT A CHRÁNIT

Nabízíme: konzultace, stavební dozor, technologické poradenství, poradenství při zpracování materiálu, stavební práce zaměřené na tradiční a historické postupy, odstraňování vlhkosti a sanační práce, opravy kašen, čištění kamene a fasád, údržba a opravy krajinných prvků např. boží muka, smírčí kříže, pomníky.

Dokážeme zajistit i propojení všech stavebních a příbuzných profesí.

Materiály, které doporučujeme

KVALITNÍ MATERIÁLY NEJEN PRO PAMÁTKY

Doporučujeme pouze materiály, které jsme si samy prověřili  a máme s jejich použitím, ty nejlepší zkušenosti.

Dodáváme materiály vhodné pro omítání, spárování či  injektáže (pro výplně dutin). Osvědčily se nám materiály založené na trasových, pucolánových a hydraulických příměsích nebo tzv. románském cementu (jež je náhražkou tzv. kufštejnskéhovápná).

V našem portfoliu naleznete také izolační materiály a to jak stěrkové tak i stříkané a chemické clony.  Z izolačních materiálů pro památky používáme nejčastěji tzv. jílovou zátku (směs založenou na bázi bentonitů/jílů) a při běžném užití tzv. tekutou lepenku, jejíž báze je založena na bytumenech.

Na chemické clony používáme povětšinou silan siloxany a to buď tzv. koncentráty nebo crem. Na tlakovou vodu navrhujeme gely, a EHS polymery.

Pro utěsnění vodních staveb jako jsou např: kašny a nádrže, jsou vhodné materiály regující s tekutou vodou, viz video