Ochrana dřeva

Dřevo je jedním z nejkrásnějších stavebních materiálů a v posledních letech se právem vrací na výsluní: pro svůj domov jednoduše nenajdete nic přírodnějšího ani nic, co by samo o sobě dokázalo vytvořit tak příjemnou domáckou atmosféru. I to má ale svoje negativní stránky: třeba tu, že je třeba se o dřevo pečlivě starat, aby jej nenapadli nejrůznější biologičtí škůdci, jako jsou některé druhy hmyzu a hub. Kdykoli se tak rozhodnete použít na své stavbě dřevěné konstrukce, důrazně doporučujeme si ochranu dřevěných materiálů předem promyslet a preventivně ji aplikovat i na dřevěné konstrukce ve starších nebo památkových objektech – jen tak je možné předejít budoucím nákladům na kompletní výměnu celé konstrukce. A s čím Vám v oblasti ochrany dřeva umíme pomoct my?

Preventivní prohlídky

Možná jste si právě pořídili dům s dřevěnou půdní vestavbou nebo máte obavy o stav dřevěných konstrukcí ve starším stavebním objektu. Abyste se ujistili, že Vám dřevo skutečně vydrží a Vy nebudete v budoucnosti muset znovu investovat do jeho nákladné obnovy, rádi Vám dřevěné konstrukce prohlédneme a identifikujeme jakékoli počínající problémy. S preventivní péčí o dřevěné konstrukce máme zkušenosti a při prohlídkách se soustředíme především na obvykle nejohroženější místa. Výsledkem prohlídky je kromě identifikace problémů i návrh na opatření, kterými můžete dřevěnou konstrukci uvést do původního stavu.

Podrobné posouzení dřevěné konstrukce

K podrobnému posouzení konstrukce přistupujeme především v případech, kdy během preventivní prohlídky zjistíme možný problém. V takovém případě zhotovujeme obvykle kompletní mykologický posudek, který kromě vizuální prohlídky staví i na odborných laboratorních rozborech, a pořizujeme i výkresovou dokumentaci a fotodokumentaci. Výstupem z naší práce je pak podrobný návrh řešení.

Pomoc při rekonstrukci památkových objektů

Rekonstrukce památkových objektů musí být především maximálně citlivá a splňovat tak všechny nároky památkové péče. Protože se ale rekonstrukci historických objektů věnujeme sami, dobře víme, jak těžké je skloubit tento požadavek s možnostmi investora i s technickými nároky stavby. O své zkušenosti se rádi podělíme: klientům radíme především v oblasti dřevěných konstrukcí památkových objektů a přicházíme pro ně s řešeními, která umí všechny protichůdné požadavky optimálně skloubit.

Odborné ošetření a sanace dřevěných konstrukcí

Někdy je na prevenci pozdě a přichází čas postarat se o to, abychom dřevěnou konstrukci v co největší míře zachránili. V naší společnosti pro Vás provedeme práci založenou na odborných poznatcích uvedených v kvalifikovaném odborném posudku. Škodu způsobenou biologickými škůdci řešíme různými typy chemických postřiků, které jsou přizpůsobeny konkrétnímu rozsahu i typu poškození.

Oprava poškozených částí konstrukcí

Ve firmě Zbyňka Nyče se vyznáme i v oblasti tesařství, a víme si tak rady i v případech, kdy už je dřevěná konstrukce vlivem škůdců definitivně ztracená a potřebuje co nejdříve vyměnit. Rádi pro Vás provedeme všechny potřebné tesařské práce, a to jak na běžných, tak na památkově chráněných objektech – tentokrát ovšem s patřičnou pozorností k preventivní ochraně dřeva proti všem typům škůdců.

Čištění půdních prostorů

V naší společnosti provádíme také ruční čištění půd od holubinců, suti nebo komunálního odpadu.

Zbyněk Nyč

Adresa sídla:
Kramolna 243
547 01 Náchod

Adresa provozovny:
Běloveská 637
547 01 Náchod

Kontakty
+420 736 640 472
nyc@nyc.cz