Ceny

Ceny odborných mykologických posudků dřevěných konstrukcí

SLUŽBA CENA
prohlídka od 3000,-Kč / 1 den + cestovné
odborný posudek od 3000,-Kč
laboratorní rozbor od 2500,-Kč/ 1druh houby

 (ceny jsou bez DPH)

Orientační ceny služeb v oblasti ochrany dřeva

preventivní prohlídka a podrobné posouzení 1.500 – 3.000,- Kč
technická a poradenská pomoc 150–300,- Kč / hod
odborné ošetření a sanace dřevěných konstrukcí 45,- Kč / m2
oprava poškozených částí konstrukcí 24.000,- Kč / m3
čištění půdních prostorů od holubinců 27–50,- Kč / m2
čištění půdních prostorů od suti 700–800,- Kč / m3
svislá doprava 70–120,- Kč do 3 m výšky
vodorovná doprava 70–90,- Kč do 10m délky
vyklízení komunálního odpadu 500–600,- Kč / m3
(ceny jsou bez DPH)   
K cenám prací bude připočteno cestovné dle vzdálenosti a počtu jízd.