Rekonstrukce panelových domů

Provádíme:

 • výměny stávajících balkónů za nové – prostornější
 • sanace statických a korozních poruch nosné konstrukce, konstrukce zábradlí
 • zajištění odpovídajících vlastností nášlapné vrstvy (životnost, protiskluznost, estetický vzhled)
 • rekonstrukce lodžií

Rekonstrukce balkónů a lodžií

Mnozí z nás možná ani neví, jaký je rozdíl mezi balkonem a lodžií. Proto pro pořádek úvodem stručné vysvětlení. Lodžie jsou otevřené prostory, které se liší od balkónů především tím, že mají po stranách plné nosné stěny, na něž se ukládají stropní desky lodžie. Jedná se tedy o konstrukce složené ze svislých nosných stěn a vodorovných desek.

Balkony patří z hlediska účelu a funkce mezi předsazené konstrukce. Tyto předsazené konstrukce by měly splňovat určité požadavky. Zde jsou některé z nich:

 • Provozní požadavky
  Velikost balkonu závisí na způsobu jeho užívání, obecně však platí, že hloubka balkonu nesmí být menší než 0,9 m, běžná hloubka je 1,2 m.
 • Statická funkce
  Rozhodující zatížení působící na předsazené konstrukce jsou zatížení od vlastní hmotnosti a užitečné zatížení od uvažovaného provozu.
 • Odolnost konstrukce vůči vnějším vlivům
  Výkyv teplot však není jediný vliv, který působí na balkónové konstrukce. Jsou zde i mechanické a chemické účinky srážkových vod, vzdušné vlhkosti, proudění vzduchu a sluneční záření. Proti těmto vlivům se bráníme tak, že konstrukci opatříme ochranným nátěrem, izolačními vrstvy, povlaky nebo izolačními skladbami, které zajišťují ochranu celé konstrukce.